Voyced - One World of Communication | +44 20 3500 0202 | Send us an E-mail | Clientarea login

Invordering dwangsom KPN ACM vordert een dwangsom in bij KPN omdat het bedrijf de eerder opgelegde last onder dwangsom niet goed heeft uitgevoerd. ACM had op 4 december 2013 een last onder dwangsom opgelegd. De last hield in dat KPN een groep zakelijke abonnees alsnog de mogelijkheid moest bieden hun abonnement kosteloos te beëindigen. ACM had namelijk geconstateerd dat KPN […]

Read More

Voyced is a VoIP (telephone) solution provider with the ambition to grow pan-European with its low cost, commercial grade IPPBX. As such we have built the most solid base possible and are expanding our services from there. As you would expect, you can call to anywhere in the world once you’re on our system and the […]

Read More